Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Om statsråden vil rydde opp i støtteordningene for utfasing av oljefyr, slik at vi kan få til en kraftfull satsing gjennom et samspill mellom kommunale og statlige ordninger

Datert: 10.01.2013
Fremsatt av: Ola Elvestuen (V)
Besvart: 16.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I klimaforliket er det forutsatt utfasing av oljefyring innen 2020. Nye og utvidede statlige støtteordninger skulle bli etablert fra 1. januar 2013 ifor å nå dette målet. Det har regjeringen ikke fulgt opp. I Oslo har kommunen egne støtteordninger for utfasing av oljefyr, men det statlige regelverket er utformet slik at Oslos støtteordning er til hinder for å utløse tilsvarende støtte fra Enova.

Vil statsråden rydde opp slik at vi kan få til en kraftfull satsing gjennom et samspill mellom kommunale og statlige ordninger?


Les hele debatten