Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er i samsvar med loven og Stortingets intensjon med ordningen brukerstyrt personlig assistanse at kommuner avskaffer ordningen og innfører ordninger der innholdet i tjenesten bestemmes av kommunen

Datert: 17.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-8 slår fast at kommunene har plikt til å ha ordningen brukerstyrt personlig assistanse. Vi ser nå flere eksempler på kommuner som avskaffer ordningen og innfører ordninger med kommunalt ansatte assistenter, der innholdet i tjenesten bestemmes av kommunen, slik som i Ringsaker kommune.

Er dette i samsvar med loven og Stortingets intensjon med ordningen?


Les hele debatten