Spørretimespørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å unngå at asylsøkere som er psykisk ustabile begår kriminelle handlinger

Datert: 17.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Flere ganger har asylsøkere som er psykisk ustabile begått kriminelle handlinger. Etter avhør blir mange sluppet ut i påvente av rettssak. En asylsøker med ukjent id og uten oppholdstillatelse utførte et drapsforsøk i Mandal, ble overført til psykiatrisk avdeling for deretter å bli sluppet ut etter 6 dager. Offeret/familien føler seg nå så truet av vedkommende at de måtte flytte til hemmelig adresse. Politiet er klar over trusselen, men kan ikke ta i bruk varetekt.

Hva vil statsråden gjøre for å unngå "tikkende bomber"?


Les hele debatten