Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil foreslå slik at Jernbaneverket tar sikkerhetsrutiner og HMS-arbeid på alvor, med bakgrunn i fravær av preklassifisering av leverandører og underleverandører

Datert: 17.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Sikkerhetsrutiner og HMS-arbeid er viktige faktorer innen arbeidslivet for å heve og sikre kvalitet, effektivitet og sikkerhet. Under komiteens besøk hos Jernbanetilsynet kom det frem i en spørsmålsrunde at preklassifisering av leverandører og underleverandører som Jernbaneverket bruker, var fullstendig fraværende. Kvalitetssikring av leverandørsiden er gjennomført stort sett ellers i andre sammenlignbare områder i samfunnet.

Hvilke tiltak vil statsråden foreslå slik at Jernbaneverket tar dette på alvor?


Les hele debatten