Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden vil bidra med for at vi kan være sikre på at en gårdstakst er så riktig som mulig

Datert: 17.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Nationen av 19. desember 2012 kunne vi blant annet lese om sprik på over 200 prosent i gårdstaksering. Tre takster på samme gård var henholdsvis 2,7 mill. kroner, 4,5 mill. kroner og 5,6 mill. kroner. Dette er urovekkende både for selger, kjøper og eventuelle finansinstitusjoner.

Hva vil statsråden bidra med for at vi kan være sikre på at en takst er så riktig som mulig?


Les hele debatten