Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til utenriksministeren

Datert: 15.01.2013
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Situasjonen i Afghanistan er fortsatt svært utfordrende. Flere land er i ferd med å gjennomføre nedtrekk av styrker, og et nytt presidentvalg nærmer seg. Gjennomføringen av presidentvalget kommer til å bli meget viktig for afghanerne og alle de land som har engasjert seg i Afghanistan. Måten valget gjennomføres på vil bli en test på hvor langt landet er kommet og om grunnleggende rettigheter for den enkelte har en reell verdi.

Hva ser utenriksministeren som den største utfordringen for det kommende valget?


Les hele debatten