Muntlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hva barneministeren tenker om menneskers behov for å få svar på spørsmål om slekt, familie og identitet, med bakgrunn i evalueringen av bioteknologiloven og regjeringens standpunkt til eggdonasjon og assistert befruktning

Datert: 23.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Spørsmålet mitt går til barneministeren.

I de siste ukene har store deler av det norske folket blitt sterkt berørt av å se på programserier som «Hvem tror du at du er?» og «Tore på sporet». I begge tilfellene har seertallene kommet opp i én million.

Begge seriene handler om behovet for svar på sentrale spørsmål som «Hvor kommer jeg fra?», «Hvem er jeg?» og «Hvem er jeg i slekt med?» – spørsmål som handler om tilhørighet og identitet.

Pågangen hos NRK i forbindelse med «Tore på sporet» og antallet henvendelser til Frelsesarmeen og andre som bidrar til å nøste opp i disse historiene, tyder på at dette er grunnleggende behov for svært mange mennesker. Samtidig har regjeringen akkurat nå evalueringen av bioteknologiloven til behandling. Dette er helseministerens ansvar, men det vil også kunne berøre barneloven, og det berører ikke minst Barnekonvensjonens artikkel 7, om retten til å kjenne sitt biologiske opphav.

Både Arbeiderpartiet og SV har tatt standpunkt for eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og faktisk også for at man skulle kunne lage barn ved å kombinere eggdonasjon og sæddonasjon.

Det sier seg selv at disse sakene går rett inn i dette spenningsfeltet som berører menneskers liv så dypt som det vi får innblikk i i disse programmene og som vel ingen makter å være uberørt av.

Det er heller ikke alle som er adopterte eller som har blitt til på andre måter som gjør at de ikke kjenner sitt opphav som trenger svar på disse spørsmålene. Det skal respekteres, men vi får likevel et innblikk i hvor dypt og grunnleggende disse spørsmålene om slekt, familie og identitet berører menneskers liv.

Spørsmålet til barneministeren er: Hva tenker barneministeren rundt disse spørsmålene? Hvor viktig er det for mennesker å ha svar på denne typen spørsmål? Hvordan skal vi som samfunn legge til rette for at mennesker kan leve med den vissheten og kjennskapen til seg selv som dem har behov for?


Les hele debatten