Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Om olje- og energiministerens uttalelser om å få mer aktivitet i allerede åpnet areal i det nordøstlige Norskehavet

Datert: 31.01.2013
Besvart: 06.02.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I et intervju med Avisenes Nyhetsbyrå 24. januar uttaler olje- og energiministeren: "Det er påfallende hvor mange det er som åpenbart aktivt ønsker å misforstå det jeg har sagt. Jeg blir tillagt andre meninger og intensjoner enn det jeg har". Bakgrunnen er Borten Moes uttalelser på Sandefjordseminaret: "La oss i første omgang få mer aktivitet i allerede åpnet areal i det nordøstlige Norskehavet, inklusive åpnet del av Nordland VI. Dette kan skje fra høsten av."

Hva er det statsråden føler seg misforstått på?


Les hele debatten