Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Om etableringen av Postkodelotteriet i Norge, der organisasjonene bak dekker områder som humanitært arbeid, miljø og kultur, og om statsråden ser den prinsipielle viktigheten av at også disse organisasjonene får muligheten til å øke sine inntekter gjennom spill og lotterier

Datert: 06.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Statsråden har den senere tid fått flere spørsmål vedrørende etableringen av Postkodelotteriet i Norge. Organisasjonene bak lotteriet, som dekker viktige områder som humanitært arbeid, miljø og kultur, har alle det til felles at de ikke får direkte støtte via Norsk Tipping.

Ser statsråden den prinsipielle viktigheten av at også disse organisasjonene får muligheten til å øke sine inntekter gjennom spill og lotterier, og har statsråden en strategi for hvordan denne type organisasjoner også kan sikres gode vilkår for sin drift?


Les hele debatten