Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om å sørge for fortgang i saken som gjelder delvis bompengefinansiering av Askøypakken, da søknaden er behandlet og innsendt til Samferdselsdepartementet, men svaret fra departementet trekker ut

Datert: 12.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Askøypakken er en samling tiltak på veinettet som skal bedre kollektivtransporten i Askøy kommune. Prosjektpakken er hovedsakelig tenkt finansiert med brukerbetaling, men også med et tilskudd fra Hordaland fylkeskommune. Bompengesøknaden er behandlet og innsendt til Samferdselsdepartementet, men svaret fra departementet trekker ut og i mellomtiden går kostnadene opp. Denne saken innebærer ingen kostnad eller deltakelse fra statens side.

Vil nå statsråden sørge for fortgang i saken?


Les hele debatten