Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 23.01.1997

Besvart: 29.01.1997 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "En 12 år gammel gutt med store adferdsproblemer er plassert i egen bolig i en av våre fylkeskommuner til en årlig omsorgs- og tilsynskostnad på 3,9 mill. kroner. Tilfellet synes ikke å være enestående i landet.

Vil sosialministeren ta initiativ til at det etableres kommunale eller interkommunale institusjoner hvor flere klienter med saamme omsorgsbehov kan få dette dekket opp med langt mindre kostnader i forhold til den enkelte?"


Les hele debatten