Spørretimespørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Om en sak der en person har vært på arbeidsavklaringspenger i over fire år samtidig som kontakten med det lokale Nav-kontoret har vært nærmest fraværende, og hva statsråden mener om denne type saker

Datert: 12.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): En person har vært på arbeidsavklaringspenger i over fire år. I denne perioden har det vært liten, det vil si nærmest fravær av kontakt med det lokale Nav-kontoret. Vedkommende har prøvd gjentatte ganger selv å få i stand møter. Ikke før han engasjerer advokat, blir et møte holdt. Da er en kommet to år ut i arbeidsavklaringsløpet. På grunn av dårlig personkjemi prøver han å bytte Nav-kontor uten hell, og saken står fremdeles, etter over fire år, på stedet hvil.

Hva mener statsråden om denne type saker?


Les hele debatten