Muntlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Om at manglende informasjon og samhandling mellom politi og Forsvaret har blitt påpekt gjennom mange år, og hva som er grunnen til at det tar så lang tid for regjeringen å gjøre noe med det

Datert: 20.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Statsråden gjettet at jeg skulle stille spørsmål, ja.

Trusselvurderingen som ble fremlagt på mandag, viser at sjansene for terrorangrep har økt, og at sikkerhetstilstanden ikke er tilfredsstillende. Spørsmålet er om vi nå står på stedet hvil, med de samme utfordringene og svakhetene som før, under og også etter 22. juli.

Evalueringen av Øvelse Oslo i 2006 påpekte utfordringer på de fleste nivå. Viktig og nødvendig informasjon nådde ikke frem, og beslutninger ble ikke videreformidlet. Manglende informasjon og samhandling resulterte i manglende handlekraft i 2006.

22. juli var preget av manglende informasjon og samhandling mellom politi og Forsvaret samt ellers i statsapparatet. Det resulterte i manglende handlekraft i 2011.

Øvelse Tyr i november 2012 viste at f.eks. fravær av gradert samband gir store konsekvenser for evnen til å fatte beslutninger. Det manglet klare linjer under øvelsen, man ledet på feil nivå, og det ble tatt avgjørelser på feil nivå. Manglende informasjon og samhandling resulterte i manglende handlekraft i 2012.

I et nylig svar til undertegnede uttaler justisministeren at selve planleggingen av Øvelse Tyr har medført bedre samvirke mellom aktørene. For å si det sånn: Også Egon Olsen pleide å si: «Jeg har en plan.» Men de fleste vet hvordan det gikk med de planene. Planer fantes det nok av i 2006, 2011 og 2012, men handlekraften til å gjennomføre planene manglet.

Evaluering fra flere øvelser viser altså at læringspunkter ikke fører til læring, kunnskap videreformidles ikke og de samme feilene begås igjen og igjen.

Spørsmålet er da: Hva er grunnen til at det tar så lang tid for regjeringen å gjøre noe med det som har blitt påpekt gjennom så mange år?


Les hele debatten