Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Om overgangen til digital plattform som den viktigste utfordringen i mediepolitikken, og om signalene fra regjeringen om at man ønsker å opprettholde nullmomssats for papir og 25 pst. moms for nettdistribuert redaksjonelt stoff

Datert: 13.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kulturministeren kan bare bli stående, for det er et spørsmål til henne.

Den viktigste utfordringen i mediepolitikken i dag handler om overgangen til digital plattform. Det å formidle redaksjonelt stoff på nettet – i nettavis eller på annen måte – og få betaling for det er den største utfordringen. I dette bildet har vi dessverre ikke sett noen grep i mediepolitikken som kan bidra til å gjøre den overgangen enklere – og mediebedriftene strever, det er det ikke noen tvil om. Tvert imot er det nå klare signaler fra regjeringen om at de ønsker å opprettholde dagens forskjellige momssatser, altså nullmomssats for papir og 25 pst. moms for nettdistribuert redaksjonelt stoff. Dette er et grep som direkte motvirker den overgangen vi har behov for å få til, i tillegg til at det er et brudd med lange tradisjoner som handler om at man ikke skal avgiftsbelegge eller skattlegge det frie ord i et demokrati.

Regjeringen svarer at det er produksjonstilskuddet, altså det vi ofte kaller for pressestøtten, som skal være, skal jeg si, det kompenserende redskap i dette. Det hørte jeg i alle fall statsråden snakke om i går, riktig nok i skjermoverføring, til Norsk Journalistlags årsmøte. Problemet er at dagens produksjonstilskuddsordning i veldig liten grad kompenserer eller kommuniserer med det som er momssystemets målsetting. Det er jo ikke de avisene som i dag får pressestøtte, som er de fremste motorene i den omstillingsprosessen vi nå ser. De store regionavisene og i og for seg også de småbyavisene som er eneste aviser i sine områder, får ikke et øre fra dagens ordning i pressestøtte, så hvis dette skal ha noen mening, må vi snakke om en helt ny ordning. Det vil jeg gjerne høre statsrådens betraktninger rundt.


Les hele debatten