Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvordan statsråden ser for seg at vi kan redusere antall branner innenfor landbruket

Datert: 22.03.2013
Besvart: 10.04.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Undersøkelser fra Landbrukets brannvernkomité viser at ca. 70 pst. av brannene i landbruket skyldes feil på det elektriske anlegget.

Hvordan ser statsråden for seg at vi kan redusere antall branner innenfor landbruket, branner som ofte får svært tragiske konsekvenser?


Les hele debatten