Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt det er tilfredsstillende at et flertall i Rygge kommunestyre bare avviser forslag om folkeavstemning om innføring av bompenger, etter at innbyggerne har samlet inn 701 underskrifter, noe som tilfredsstiller kravet i kommuneloven § 39a for å kunne kreve behandling

Datert: 26.03.2013
Besvart: 10.04.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Innbyggere i Rygge kommune har samlet inn nok underskrifter til å be om at det avholdes folkeavstemning om innføring av bompenger. 701 innbyggere har skrevet under, og det tilfredsstiller kravet i kommuneloven § 39a for å kunne kreve behandling. I kommunestyret 21. mars ble forslaget avvist. Spørsmålet dreier seg ikke om bompenger, men er et prinsipielt spørsmål om folkeavstemninger.

Mener statsråden det er tilfredsstillende at et flertall i kommunestyret bare avviser forslaget, uansett hva innbyggerne måtte mene?


Les hele debatten