Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til statsministeren

Om hva som er årsaken til regjeringens passivitet i spørsmålene rundt arbeidsforholdene for ansatte i flyselskapene, med henvisning til arbeidstakerorganisasjonen Parat, som har tatt opp situasjonen for ansatte i Ryanair over lengre tid

Datert: 10.04.2013
Besvart: 10.04.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det har vært interessant å følge denne akuttdebatten, men jeg skal ikke fortsette med den. Noen vil kanskje tro at jeg nå skulle spørre om hvordan fødeavdelingene virker rundt omkring i landet – jeg kan i alle fall bekrefte at de virker noenlunde bra, sett fra Kristelig Folkeparti side i hvert fall.

Det er et annet tema som også påkaller manges oppmerksomhet, og det er arbeidsforholdene for de ansatte i flyselskapene. I går kunne vi se en reportasje knyttet til Ryanair. Der fikk man presentert arbeidsforhold som jeg tror mange her og ute i landet stusser over at kan skje på norsk jord.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat har tatt opp situasjonen for de ansatte i Ryanair og Ryanair-relaterte spørsmål over lengre tid.

Nestleder Vegard Einan i Parat sier at Parat jevnlig har tatt opp disse spørsmålene med norske myndigheter siden 2010. Ifølge Einan har skuffende lite skjedd:

«Ryanair har fått en slags ambassadestatus der ute på Rygge. Det føres ikke arbeidstilsyn, det kreves ikke inn skatt. De får holde på med slavekontrakter uten at noen bryr seg.»

Arbeidsministeren kunne ikke i går kommentere dette. Hun var på en konferanse om arbeidstakeres rettigheter. Desto bedre er det at vi har statsministeren her. Meg bekjent har han fått melding om akkurat disse forholdene tidlig i fjor høst.

Mitt spørsmål er: Hva er årsaken til regjeringens passivitet i disse spørsmålene?


Les hele debatten