Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om vi kan tro på det når man sier at man skal ha flere gode lærere, når regjeringspartiene har prioritert helt andre ting innenfor skolefeltet de siste åtte årene, og stemt ned alle forslagene fra Venstre på dette området

Datert: 10.04.2013
Besvart: 10.04.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vi har tidligere hørt fra statsministeren at basseng skal fylles opp. Vi har sett i programmene til regjeringspartiene at man f.eks. er for elleve måneders studiestøtte, mens man når man setter seg ned og forhandler, klarer å forhandle bort alle sine programformuleringer.

Kunnskapsfeltet har for denne regjeringa vært preget av løftebrudd og programmer som er lite verdt. I januar sa statsministeren og Arbeiderpartiet at man skulle satse på bedre lærere – på mer videreutdanning og etterutdanning – og på avbyråkratisering av skolehverdagen. Dette er kjempebra. Alt er forslag fremmet av Venstre i denne salen – stemt ned av regjeringspartiene og fått stor støtte i opposisjonen. Arbeiderpartiet har konsekvent stemt ned alle disse forslagene når de har blitt fremmet de siste årene.

Statsministeren har ledet regjeringa siden 2005. Man har sett at man ikke har klart å holde tidligere løfter, spesielt ikke på kunnskapsfeltet. Mitt spørsmål er: Kan vi tro på det når man sier at man skal ha flere gode lærere, når regjeringspartiene har prioritert helt andre ting innenfor skolefeltet de siste åtte årene – og stemt ned alle forslagene fra Venstre på dette området?


Les hele debatten