Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til miljøvernministeren

Om kvifor ikkje representantar for grunneigarane og dei med bruksrettar er med i nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, og kva statsråden vil gjere for å rette opp dette

Datert: 11.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): I februar 2013 oppnemnde Miljøverndepartementet medlemar i nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. I styret er ordførarane frå dei fire kommunane, to representantar for fylkestinga og tre representantar for Sametinget. Det er ingen representantar for grunneigarane eller dei som har bruksrettar i dette området. Dette vitnar om mangel på respekt for privat eigedomsrett.

Kvifor er ikkje grunneigarane og dei med bruksrettar med i nasjonalparkstyret, og kva vil statsråden gjere for å rette opp dette?


Les hele debatten