Spørretimespørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

Om statsråden kan bekrefte at en gjennomgang av § 10 i Forskrift om hold av storfe, som gjelder kravet til fri bevegelse og mosjon på beite, er en del av Mattilsynets arbeid for å rydde opp i uklarheter i forskriftene

Datert: 11.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Steinar Reiten (KrF)

Spørsmål

Steinar Reiten (KrF): I et skriftlig spørsmål til statsråden datert 14. september 2012 etterlyste Kristelig Folkeparti en smidig tilnærming til kravet om fri bevegelse og mosjon på beite i § 10 i Forskrift om hold av storfe. Dette kravet viser seg å bli vanskelig å oppfylle bl.a. for en del bønder med robotfjøs. Et oppslag i Nationen den 26. mars i år forteller at Mattilsynet skal 'rydde opp' i uklarheter i forskriftene for hold av produksjonsdyr.

Kan statsråden bekrefte at en gjennomgang av § 10 i Forskrift om hold av storfe er en del av dette arbeidet?


Les hele debatten