Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til forsvarsministeren

Om hvordan statsråden ser på behovet for integrering i lokalsamfunnet i forbindelse med etableringen av Ørland flystasjon som kampflybase

Datert: 16.04.2013
Besvart: 24.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Alle berørte parter arbeider nå med planlegging i forbindelse med etablering av Ørland flystasjon som kampflybase. Signalene så langt gir grunn til å spørre om i hvilken grad Forsvaret ønsker å integreres i lokalsamfunnet i regionen. Stor grad av ukependling og oppbygging av mange tilbud innenfor stasjonens område vil ikke bidra positivt til Forsvarets omdømme og legitimitet.

Hvordan ser statsråden på behovet for integrering i lokalsamfunnet når en så stor enhet skal bygges ut?


Les hele debatten