Muntlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om at ny ordning for særskilt prioriterte prosjekter i NTP heller ikke denne gangen er prosjektfinansiering slik vi kjenner det internasjonalt, og hva som egentlig er riktig når statsministeren sier at vi gjør dette allerede i dag, mens samferdselsministeren fremstiller dette som helt nytt

Datert: 17.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Ja, statsråden kan stå i ro.

En liten kommentar til den debatten som nettopp var: Det skulle bare mangle om man ikke lot fylkeskommunene nå få penger, etter at man har overført så mange dårlige veier til fylkeskommunene.

Jeg har egentlig et spørsmål om noe annet i NTP som går på prosjektfinansiering, det er jo noe som har hatt en svært ublid skjebne under denne regjeringen.

Igjen er vi presentert for et slags kvasiopplegg som ikke er svaret på utfordringene. Jeg må innrømme at for Høyre var det et spørsmål om regjeringen kom med noen nye ordninger som virkelig kunne gi oss løsninger som er moderne, for å kunne løse de store og viktige oppgavene vi står overfor, særlig etter Arbeiderpartiets landsmøte i 2011, der man sa at man ønsker å ta bruk prosjektfinansiering og egne prosjektselskaper.

I perioden har vi altså fått to–tre prosjekter med egne budsjettlinjer i budsjettet. Disse er nå foreslått opphørt – det har tydeligvis ikke fungert.

På pressekonferansen for NTP fikk vi et tydelig svar: En statsminister fra Arbeiderpartiet snakker dette helt ned med flåsete bemerkninger om at vi finansierer jo allerede prosjekter, ergo driver vi prosjektfinansiering. Der kom vel egentlig katten ut av sekken. Ordningen vi har fått i år, en ny ordning for særskilt prioriterte prosjekt, er heller ikke denne gangen prosjektfinansiering slik vi kjenner det internasjonalt. Den er jo nærmest identisk med den ordningen vi i dag har for bompengeprosjekter, som denne regjeringen benytter svært mye.

Da er spørsmålet – når Stolenberg sier at dette gjør vi allerede i dag, og en samferdselsminister som framstiller dette som helt nytt: Hva er egentlig svaret?


Les hele debatten