Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvilke forventninger Den norske kirke kan ha på det økonomiske området med de rød-grønne i posisjon også etter valget

Datert: 17.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Jeg har et spørsmål til kirkeministeren.

Kirkemøtet har akkurat vært avholdt, og dets tema har vært: «Folkekirke – Kirkefolk». I forbindelse med at det forrige temaet vi snakket om, var samferdsel og veiprosjekter som ikke har så godt omdømme, ser vi nå at Kirkens omdømme har blitt kraftig styrket. Det er nå over halvparten av det norske folk som svarer på en undersøkelse at de synes Kirkens omdømme er godt.

Derfor var det nok i Kirkemøtet en stor forventning om å bli anerkjent for den folkekirken de faktisk er. Etter å ha sett statsråder på valgturer rundt i landet – med lekkasjer, med lovnader, med penger i sekken – tror jeg det satt en forventningsfull gjeng i Kirkemøtet. Men de ble nok relativt skuffet, for statsråden kom, hun talte, og hun gikk. Nå skal det til det siste sies at det var på grunn av dårlige kommunikasjonsløsninger – men det hører inn under en annen statsråd – når det gjelder Sørlandet. Men det var nok i Kirkemøtet en stor skuffelse over at det ikke var noen lovnader i sekken som handlet om at for å bevare en tett relasjon mellom folk og kirke, trenger Den norske kirke en bedret økonomi.

Da er mitt enkle spørsmål til statsråden, som nå skal få en ny sjanse til å berolige Den norske kirke og kirkefolket: Med de rød-grønne i posisjon også etter valget, hvilke forventninger kan Den norske kirke ha på det økonomiske området?


Les hele debatten