Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd med at selvforsyningsgraden av norskproduserte landbruksvarer har blitt redusert fra 52 pst. til 47 pst. i løpet av den tiden den rød-grønne regjeringen har sittet med makten

Datert: 23.04.2013
Besvart: 08.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Selvforsyningsgraden av norskproduserte landbruksvarer har i løpet av den tiden den rød-grønne regjeringen har sittet med makta, blitt redusert fra 52 til 47 pst. Dette stemmer dårlig med de ambisjoner regjeringen hadde.

Er dette noe statsråden er fornøyd med?


Les hele debatten