Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om at vi har en situasjon der kapasiteten i norske fengsler er sprengt, med henvisning til brev til justisministeren fra ansatte i Bodø Fengsel, som står foran en drastisk nedbemanning og frykter for liv og helse for betjenter og innsatte

Datert: 24.04.2013
Besvart: 24.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Mitt spørsmål går til justisministeren – hvis det var noen som lurte på det!

Vi har en situasjon der kapasiteten i norske fengsler er sprengt. I kjølvannet av det får vi urovekkende meldinger fra diverse fengsler. Man slår alarm om farlige fengsler. Noen påstår at det gambles med sikkerheten. Det er en situasjon der fengslene også fylles opp med flere og flere utenlandske kriminelle.

Fengselskøer er vi ikke ukjent med. Storberget prøvde jo i sin tid å fjerne fengselskøene ved å få til åpen soning og strafferabatt. Dagens justisminister reduserer også køene, eller forsøker å redusere køene, gjennom elektronisk soning og åpen soning. Likevel har vi fengselskøer. Man har maks kapasitetsutnyttelse.

Det er sendt et brev til justisministeren fra 72 ansatte i Bodø Fengsel, og jeg siterer fra dette brevet:

«Mangelen på penger hindrer oss i å utføre dette arbeidet i fengslet. Vi står foran drastisk nedbemanning. Vi frykter for liv og helse for betjenter og innsatte. Dersom noe går galt holder vi direktør i KSF Marianne Vollan og justisminister Grete Faremo personlig ansvarlig.»

Sett i forhold til det svaret som justisministeren har gitt til representanten Jan Arild Ellingsen per 22. april dette år, der justisministeren svarer at man har mottatt forsikringer om at situasjonen ved Bodø fengsel og andre fengsler er forsvarlig både for ansatte og innsatte, er mitt spørsmål til statsråden: Hvem har riktig virkelighetsoppfattelse?


Les hele debatten