Muntlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til utviklingsministeren

Om hvorvidt statsråden kan garantere at norske bistandspenger ikke, verken direkte eller indirekte, benyttes til å utbetale lønn eller andre økonomiske tilskudd til terrordømte fanger

Datert: 24.04.2013
Besvart: 24.04.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Mitt spørsmål går til bistandsministeren.

Norge bruker årlig ca. 30 mrd. kr på bistand og utviklingshjelp. I den senere tid er det fremkommet påstander om at bistandspenger er blitt brukt – rett ut sagt – til å lønne terrordømte fanger som sitter i fengsel. Det er viktig å avsanne slike påstander, men det er samtidig helt nødvendig å bringe på det rene at ikke en eneste norsk krone fra norske u-hjelpsbudsjetter går til slik avlønning. Videre er det viktig å vurdere om norske penger, f.eks. til myndighetene i Palestina, gjør det mulig for dem i større grad å frigjøre midler fra andre kilder og bruke dem til slik avlønning.

Kan statsråden garantere at norske bistandspenger ikke – verken direkte eller indirekte – benyttes til å utbetale lønn eller andre økonomiske tilskudd til terrordømte fanger?


Les hele debatten