Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hva regjeringen vil gjøre for å forhindre at asylinstituttet mister legitimitet, med henvisning til at over 5000 personer med endelig avslag sitter på overtid i norske asylmottak, og hvor mange man planlegger å returnere før stortingsperioden er over

Datert: 24.04.2013
Besvart: 24.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Mitt spørsmål går til justis- og beredskapsministeren.

Den 31. mars satt det 15 763 personer i norske asylmottak, men bare 16 pst. av disse, ca. 2 000 personer, er asylsøkere som venter på å få asylsøknaden sin avgjort på ordinær måte. 5 116 av dem som sitter der, er personer som har fått endelig avslag på sin søknad, og som skulle ha returnert til hjemlandet.

På UDIs vårkonferanse, som ble avholdt for et par dager siden, sa statsråd Faremo at sånn kan vi ikke ha det. Statsråden sa at målet for 2014 er å øke antallet returer med 300. Dette monner jo lite når det er over 5 000 personer som sitter på overtid i norske asylmottak. De skulle ha returnert frivillig, men så lenge myndighetene ikke viser handlekraft og har gjennomføringsevne, er det lite som skjer.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok sitt program, der det står:

«Arbeiderpartiet vil føre en aktiv returpolitikk som både sikrer at flere kan reise tilbake frivillig og gjør det mulig å bruke tvangsmessig returer. Dette er viktig for å opprettholde legitimiteten til asylinstituttet.»

Med over 5 000 med endelig avslag i norske mottak: Hva har regjeringen tenkt å gjøre for å forhindre at asylinstituttet mister legitimitet i denne stortingsperioden, og hvor mange planlegger regjeringen å returnere før denne perioden er over?


Les hele debatten