Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å bedre den mørke statistikken som viser at det ble registrert rekordmange saker knyttet til tvangsekteskap i 2012

Datert: 08.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Mitt spørsmål går til statsråd Thorkildsen.

Vi nærmer oss sommer og sommerferie, og det er i utgangspunktet forbundet med idyll for veldig mange barn og unge. Dessverre er det også mange som gruer seg til dette, ikke minst fordi de vet at reisen til opprinnelseslandet kan innbefatte et tvangsekteskap som man overhodet ikke har noe ønske om å oppleve.

I 2012 ble det registrert rekordmange saker knyttet til tvangsekteskap. TV 2 meldte at tallet var på om lag 400, noe som er betydelig høyere enn noen gang tidligere.

Siden 2004 har 2 300 personer søkt hjelp her i landet i forbindelse med tvangsekteskap, men antagelig er mørketallene svært store. Det meldes om at jenter helt ned i trettenårsalderen blir tvangsgiftet, men fra 2004 og frem til i dag er bare to personer domfelt for dette.

I 2006 sa daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen at han gikk inn for 21-års aldersgrense for henteekteskap, men dette er ennå ikke gjennomført – antagelig fordi SV er motstander av en slik innstramming.

Fremskrittspartiet har i mange år fremmet forslag om en lang rekke tiltak og virkemidler som vil være med på å avhjelpe dette, ved ikke minst å sette en 25-års aldersgrense for henteekteskap, stramme inn tilknytningskravene – i det hele tatt være knallharde i denne kampen som i mange tilfeller faktisk gjelder norske statsborgere, som opplever ikke å ha den samme friheten som andre jenter.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre denne mørke statistikken?


Les hele debatten