Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om at foreldres valgfrihet er avhengig av at vi har gode barnehager med mange nok og trygge voksne, og at regjeringen også må øke bevilgningen til kontantstøtten i revidert nasjonalbudsjett slik at dette blir et reelt alternativ

Datert: 08.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): For Kristelig Folkeparti er valgfrihet for familien viktig. Det tror jeg alle har skjønt etter vårt landsmøte, hvor vi vedtok forskjellige ordninger tilpasset ulike familier, fordi familier er forskjellige, barn er forskjellige, og de har forskjellige behov. Moderne familiepolitikk handler om å gi familier rom og tid til både å være familie og å være familie i møte med samfunnet. For oss er det ganske viktig å understreke at familier vet best, og det er to viktige tiltak vi trenger for å få til en god valgfrihet.

Det er ti år siden jeg var med å framforhandle barnehageforliket her i salen. Mens SV da kun var opptatt av først og fremst pris, deretter plass, var vi i Kristelig Folkeparti også bekymret for kvaliteten. Nå, ti år etter, har de rød-grønne begynt å få den samme bekymringen. Foreldres valgfrihet er ganske avhengig av at vi har gode barnehager med mange nok og trygge voksne. Likevel ser vi at regjeringen har skjøvet kravet om voksne i barnehagen helt ut til 2020. Burde ikke dette haste like mye som maksprisen hastet for ti år siden?

Det andre tiltaket er kontantstøtten, for å få på plass en valgfrihet. Regjeringen fjernet den for toåringene, så økte de beløpet for ettåringene, og nå ser vi i revidert nasjonalbudsjett at regjeringen må øke bevilgningen til kontantstøtten med 30 pst. Statsråden har tidligere i debatt med meg i et annet medium sagt at kontantstøtten har vært for lav til at den er et reelt alternativ. Ser statsråden og regjeringen nå at dette er en ordning noen familier har behov for og ønsker å bruke, til tross for sterke skremsler i 15 år, og at økning og ikke kutt er veien å gå fordi dette er et tiltak foreldre har behov for og ønsker å bruke?


Les hele debatten