Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd med at lønnsøkningen for ledere innenfor hovedtariffavtalen ligger nærmest dobbelt så høyt som for lønnsmottakerne

Datert: 08.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Næringsministeren har i en årrekke påpekt viktigheten bl.a. av å få ned lederlønnsutviklingen i Norge. Gang på gang har vi sett statsråden påpeke, særlig overfor privat sektor, hvor viktig det er at disse lønningene reduseres betydelig.

Nå har vi akkurat bak oss et lønnsoppgjør – riktignok et mellomoppgjør – og vi har vel fått en lønnsutvikling på ca. 3,5 pst. for i år. Videre er også det tekniske beregningsutvalgets tall for lønnsoppgjøret 2012 nå klare. De kom vel i mars-april.

Vi har jo sett bl.a. når det gjelder pensjonister i Norge, at de har fått redusert sin kjøpekraft i forhold til lønnsmottakere. Det er jo en ønsket politikk fra regjeringen. Videre har vi også sett, fra det tekniske beregningsutvalget, at den generelle lønnsutviklingen i samfunnet var på 4 pst. for 2012. Når vi så går inn i tallberegningene for lederlønninger, kan vi lese at lederlønningene i staten innenfor hovedtariffavtalens virkeområde økte med 7,9 pst. I tillegg har vi sett tallene som er kommet i media, knyttet til de statlige selskapene. Der har faktisk lønnsutviklingen for lederne vært på 8,5 pst. Da kan vi skjele til privat sektor, som i 2012 hadde 0,3 pst. gjennomsnittlig lønnsøkning.

Spørsmålet mitt til statsråden er følgende: Er statsråden fornøyd med den jobben som her er gjort, som sørger for at lønnsøkningen for ledere innenfor hovedtariffavtalen ligger nærmest dobbelt så høyt som for lønnsmottakerne?


Les hele debatten