Muntlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til statsministeren

Om hvorfor ikke statsministeren vil lovfeste rettigheter for eldre mennesker med behov for omsorg, og endre finansieringsansvaret, slik at man forsikrer seg om at økonomisk pressede kommuner som er nødt til å spare, ikke sparer på verdighet og eldreomsorg

Datert: 15.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Mitt spørsmål, som handler om eldreomsorg, må på ingen måte forstås som et forsøk på å snakke de rød-grønne ned – eller Norge, som det visstnok også kalles.

I 2005 sa statsministeren at det ikke skulle bli gitt en krone i skattelettelser før det skinte av eldreomsorgen. Det var i samme periode han på bloggen sin skrev et innlegg som nå er fjernet – men jeg har det hvis han skulle være interessert – om at det skulle bygges 12 000 nye sykehjemsplasser i eldreomsorgen. I løpet av de siste dagene har vi sett at statsministeren både har forstått at skatteletter for næringslivet fører til vekst og sågar at skatteletter til vanlige folk kan være en idé. Det er veldig bra, men forhåpentligvis ikke et signal om at det nå skinner av eldreomsorgen, for det gjør det ikke.

I løpet av de samme dagene har vi nok en gang – dessverre – sett innslag i nyhetene om eldre som ikke får den omsorgen, den verdigheten og den hjelpen som de har behov for. Det er noe gjentagende med slike nyhetsoppslag. De kommer med altfor jevne mellomrom, de kommer fra ulike deler av landet og fra kommuner som er styrt av ulike partier, og de kommer uten at det ser ut som om regjeringen har vært villig til å endre på noe strukturelt for å minimalisere mulighetene for en sånn uverdig behandling.

Det kan fremstå som om regjeringen har fått et eierskap til systemet for systemets skyld, fremfor å endre dagens modell som skaper sånne forhold. Målet for oss alle må være et system som ivaretar det enkelte mennesket som er pleietrengende.

Hvorfor vil ikke statsministeren lovfeste rettigheter for eldre mennesker med behov for omsorg, og hvorfor vil han ikke endre finansieringsansvaret, slik at man forsikrer seg om at økonomisk pressede kommuner som er nødt til å spare, ikke sparer på verdighet og eldreomsorg?


Les hele debatten