Spørretimespørsmål fra Torgeir Dahl (H) til samferdselsministeren

Om når vi får en KVU-avklaring for E39-traseen Moa-Bergsøya, med henvisning til at KVU-en har ligget til behandling i Samferdselsdepartementet siden i fjor høst

Datert: 30.05.2013
Besvart: 05.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Torgeir Dahl (H)

Spørsmål

Torgeir Dahl (H): Spørsmålet gjelder KVU-avklaring for E39-traseen Moa-Bergsøya. Etter KS1 har KVU-en ligget til behandling i Samferdselsdepartementet siden i fjor høst. Statsråden har uttalt i media at avklaringen ville komme i løpet av våren. Det er full samstemmighet mellom KVU, KS1 og lokale/regionale politiske vedtak når det gjelder fjordkryssingen, Møreaksen. Dette burde derfor være en enkel sak for departementet. For å komme videre i planleggingen av prosjektet må vi ha en KVU-avklaring herfra.

Når vil vi få en avklaring på denne KVU-en?


Les hele debatten