Spørretimespørsmål fra Tom Staahle (FrP) til forsvarsministeren

Datert: 30.05.2013
Spørsmålet er trukket tilbake

Tom Staahle (FrP)

Spørsmål

Tom Staahle (FrP): I spørretimen 22. mai utfordret jeg arbeidsminister Anniken Huitfeldt på en Afghanistan-veterans kamp for erstatning, som nå har pågått i seks år. Dette står i grell kontrast til forsvarsministeren som har sagt «med ivaretakelse av veteraner, menes ikke minst at de som får problemer i etterkant får rett hjelp til riktig tid».

Mener statsråden at denne og andre veteraner ivaretas med rett hjelp og til riktig tid når de må vente så lenge som denne soldaten har gjort?


Les hele debatten