Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å sikre at lærerutdanningene kommer à jour med de kravene som stilles til nyutdannede lærere når det gjelder opplæring av elever i digitale ferdigheter, en av de fem grunnleggende ferdighetene

Datert: 30.05.2013
Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren
Besvart: 05.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): NIFU har nylig presentert en rapport som viser at lærerstudenter gjennomgående får for dårlig digital opplæring. Syv år etter kunnskapsløftet har ennå ikke lærerutdanningene tilpasset sine studietilbud til de kompetansekravene de nye læreplanene krever.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at lærerutdanningene kommer à jour med de kravene som stilles til nyutdannede lærere når det gjelder opplæring av elever i digitale ferdigheter, en av de fem grunnleggende ferdighetene?


Les hele debatten