Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøvernministeren

Om når Stortinget kan forvente å bli forelagt en sak om endelig bestandsmål for ulv, med henvisning til rovdyrforliket

Datert: 24.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): I rovdyrforliket pkt. 4.2 heter det at "Forlikspartnerne er enige om at det skal tas stilling til endelig bestandsmål for ulv når en avtale med Sverige er på plass, senest innen 2013". Videre slår forliket fast i pkt. 4.3: "Dersom avtale med Sverige ikke oppnås, skal partene drøfte bestandsmål for ulv på nytt." Store tap i beitesesongen gjør at det haster med å få fastslått ulvens utbredelse i den norske fauna. 2013 er snart omme.

Når kan Stortinget forvente å bli forelagt en sak i henhold til rovdyrforliket?


Les hele debatten