Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil sørge for at det vert gitt tilbod om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus

Datert: 31.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus blei oppretta i 2011 som eit nasjonalt prosjekt. Modellen som no er foreslått inneber eit sjukehus utan tilbod om dagkirurgi. Tidlegare helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre har i brevs form bedt Helse Vest rapportere innan 10. november 2013 om dagkirurgi bør vere ein del av "framtidas lokalsjukehus" generelt og ved Nordfjord sjukehus spesielt.

Vil statsråden følgje opp intensjonen i dette brevet, og sørge for at det vert gitt tilbod om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus?


Les hele debatten