Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og kirkeministeren

Om at kutt i pressestøtten vil svekke mediemangfoldet og den demokratiske debatten, og hvorvidt denne utviklingen bekymrer statsråden

Datert: 31.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av kultur- og kirkeministeren Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): I Høyres og Fremskrittspartiets alternative budsjetter for 2013 kuttet begge partier over 100 mill. kroner i pressestøtten. Det er kjent at mange aviser sliter. Kutt vil svekke mediemangfoldet og den demokratiske debatten. Rogalands Avis går fra seks til tre utgaver i uka. Redaktøren sier: "Et kutt i pressestøtten vil være umulig å håndtere."

Bekymrer denne utviklingen statsråden?


Les hele debatten