Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Datert: 07.11.2013
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Den norske reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv kom fordi direktivet vil kunne gi alvorlige konsekvenser for post som en sentral del av norsk infrastruktur, og fordi det vil kunne være negativt for rettighetene til norske arbeidstakere.

Vil statsråden foreta en grundig utredning av hvilke konsekvenser en innføring av dette direktivet får for en så sentral del av den norske infrastrukturen som brevpost, og for rettighetene til norske arbeidstakere før reservasjonen mot direktivet eventuelt trekkes?


Les hele debatten