Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden vil følge opp planene om å bygge sentre for partikkelterapi i Norge

Datert: 07.11.2013
Besvart: 13.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Europa, USA og Japan er det i det siste tiåret innført en ny generasjon strålebehandling av kreft som kalles partikkelterapi. Den gir en sterkere og mer presis effekt, og det er anslått at den kan få avgjørende betydning for ca. 1 500 pasienter pr. år i Norge. En arbeidsgruppe har foreslått å bygge tre sentre - for partikkelterapi i Bergen, Trondheim og Oslo. I valgkampen ville Høyres Bent Høie ikke svare på hvordan de stilte seg til dette.

Hvordan vil statsråden følge opp planene om å bygge sentre for partikkelterapi i Norge?


Les hele debatten