Spørretimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden kan klargjøre hvem som har ansvaret for å bedre ansettelsesforholdene for sykehuslegene

Datert: 14.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): En høy andel leger ansettes i midlertidige stillinger på sykehus. Regjeringen har avventet høyesterettsdom. Representanten Bent Høie sa i en interpellasjonsdebatt 28. mai 2010 at "helseministeren har et klart, selvstendig ansvar for å gripe fatt i denne saken [...] Og det er ikke et ansvar som eventuelt bare kan flyttes over til andre departementer." Statsråd Høie sa i Dagens Medisin 7. november 2013: "Arbeidsministeren har ansvaret".

Kan statsråden nå klargjøre hvilken statsråd som har ansvaret for å bedre ansettelsesforholdene for sykehuslegene?


Les hele debatten