Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hvorvidt regjeringen vil benytte EØS-avtalens 20-årsjubileum til å skape et kunnskapsløft om EØS-avtalen, både i det norske samfunn og i våre samarbeidsland

Datert: 14.11.2013
Fremsatt av: Marianne Aasen (A)
Besvart: 27.11.2013 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Europautredningen viste at det er stor mangel på kunnskap om EØS-avtalen, om de muligheter og rettigheter avtalen gir bedrifter og innbyggere. Neste år er det 20 år siden avtalen trådte i kraft.

Vil regjeringen ta initiativ til å benytte dette lille jubileum til å få skape et kunnskapsløft om EØS-avtalen, både i det norske samfunn og i våre samarbeidsland, hvor det også er viktig å sikre kunnskap om at Norge er en fullverdig partner i det indre marked?


Les hele debatten