Spørretimespørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden kan love at det i løpet av 2014 vil bli innført 2-timers tilbud på strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger i henhold til det regionen over lengre tid har bedt om

Datert: 21.11.2013
Besvart: 27.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Korridor 3, Oslo-Kristiansand-Stavanger, er den jernbanestrekningen som har det høyeste markedsmessige potensialet for utvikling av en framtidsrettet og moderne jernbaneløsning i henhold til høyhastighetsutredningen. Strekningen vil forvitre om det ikke skjer vesentlige forbedringer av rutetilbudet. NSB har vurdert inntektspotensialet for ruteendringen som stort.

Kan statsråden love at det i løpet av 2014 vil bli innført 2-timers tilbud på strekningen i henhold til det regionen over lengre tid har bedt om?


Les hele debatten