Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til finansministeren

Om statsråden ser at en ønsket rasjonaliseringsgevinst ved eventuelle omorganiseringer like gjerne kan hentes ut ved at statlig virksomhet flyttes ut av hovedstaden som det motsatte

Datert: 10.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av finansminister Siv Jensen

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Finansdepartementet meldte nylig at Direktoratet for økonomistyring (DFØ) nå skal lokaliseres på tre geografiske steder, blant annet i Oslo, istedenfor på åtte steder fordelt på hele landet, som i dag. 25 statlige kompetansearbeidsplasser forsvinner dermed fra Nord-Norge.

Kan statsråden se at en ønsket rasjonaliseringsgevinst ved eventuelle omorganiseringer like gjerne kan hentes ut ved at statlig virksomhet flyttes ut av hovedstaden istedenfor det motsatte?


Les hele debatten