Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til statsministeren

Om at vi må et stykke tilbake i tid for å finne en så dårlig kjønnsbalanse mellom kvinner og menn blant statssekretærer og rådgivere i regjeringen, og hvorvidt signaleffekten bekymrer statsministeren

Datert: 11.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av statsminister Erna Solberg

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Det er lenge siden vi har hatt kvinnelig statsminister. Gro Harlem Brundtlands regjeringsperioder ga norske kvinner solide steg i retning av et mer likestilt samfunn. Vi må et stykke tilbake i tid for å finne en så dårlig kjønnsbalanse mellom kvinner og menn blant statssekretærer og rådgivere i en norsk regjering som nå. Statsministeren har uttalt: "Vi har funnet dem vi synes er dyktigst og best til de jobbene vi har nå."

Bekymrer heller ikke signaleffekten statsministeren?


Les hele debatten