Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Om regjeringen fortsatt står inne for innføring av EUs datalagringsdirektiv, sett i lys av det vi nå vet om realiteten rundt trygg og sikker datalagring

Datert: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Når den amerikanske journalisten Edward Snowden kan få tilgang til store mengder data, må vi ta høyde for at også andre, også kriminelle, kan skaffe seg samme tilgang til lagret data.

Står regjeringen fortsatt inne for innføring av EUs datalagringsdirektiv, i lys av det vi nå vet om hva som er realiteten rundt trygg og sikker datalagring?


Les hele debatten