Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hva statsråden mener er det mest likestillingsfremmende tiltak hos regjeringen

Datert: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Over mange år har det vært jobbet for å gi kvinner og menn like muligheter til å delta i arbeidslivet. Enda ser vi store ulikheter mellom kjønn når det kommer til mulighet for heltid og lik lønn. På en rangering over likestillingsfremmende tiltak mener jeg at dette sammen med mulighet for barnehageplass til en lav pris, kommer høyest.

Hva mener statsråden er det mest likestillingsfremmende tiltak hos regjeringen?


Les hele debatten