Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig med generaladvokat Pedro Cruz Villalón i EU-domstolen som sier at datalagringsdirektivet utgjør et alvorlig inngrep i den grunnleggende rettigheten personvern som borgerne har

Datert: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): En helt fersk anbefaling fra generaladvokat Pedro Cruz Villalón i EU-domstolen sier: "Datalagringsdirektivet er i sin helhet ikke kompatibelt med kravene som ligger i Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter" og "Direktivet utgjør et alvorlig inngrep i den grunnleggende rettigheten personvern som borgerne har."

Er statsråden enig i generaladvokatens anbefaling?


Les hele debatten