Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

Om hvilke ambisjoner statsråden har for å sikre at flere kvinner tar lederposisjoner i næringslivet

Datert: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): Tidligere næringsminister fra Høyre Ansgar Gabrielsen løftet temaet likestilling i næringslivet med å innføre 40 pst. kjønnskvotering i ASA-styrene.

Hvilke ambisjoner har statsråden for å sikre at flere kvinner tar lederposisjoner i næringslivet, som styreverv, lederroller og etablering av selskaper?


Les hele debatten