Spørretimespørsmål fra Iselin Nybø (V) til samferdselsministeren

Om statsråden er villig til å vurdere en ny internettkabel til det europeiske fastlandet slik at norsk internettrafikk kan rutes utenom Sverige

Datert: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Det har lenge vært kjent at den svenske FRA-loven åpner for at norske borgere overvåkes av svenske myndigheter. Det er et alvorlig problem at vår kommunikasjon overvåkes uten at norske myndigheter har kjennskap og påvirkningsmulighet i forhold til det, at rettsvesenet ikke er involvert, og at denne informasjonen kan gis videre til andre lands styresmakter.

Er statsråden villig til å vurdere en ny internettkabel til det europeiske fastlandet slik at norsk internettrafikk kan rutes utenom Sverige?


Les hele debatten