Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

Om å realisere kongstanken om den skandinaviske 8-millionersbyen, en moderne jernbane mellom Oslo og København

Datert: 08.01.2014
Besvart: 08.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Vi i Venstre har tenkt flere kongstanker for regjeringen. Grunnlaget for én slik tanke ble lagt i budsjettforliket for regjeringen, hvor vi fikk på plass verbalvedtaket at Stortinget ber regjeringen planlegge Intercity som et sammenhengende prosjekt helt fram til Halden, og vurdere planlegging videre mot Gøteborg.

Derfor var det gledesrus da samferdselsministeren møtte sin svenske kollega. Slike møter var under de rød-grønne ikke-eksisterende, og bidro iallfall ikke til – som nå – at det etableres et samarbeid på administrativt nivå mellom to lands departement som skal vurdere tiltak på jernbanestrekningene over landegrensene.

Kongstanken her er den skandinaviske 8-millionersbyen, en moderne jernbane mellom Oslo og København. Tenk togene som kjører mellom Norge og Sverige, kjører i dag på over 100 år gamle enkeltspor. Det er bakvendtland. Det er verken konkurransedyktig for passasjerer eller for godstransporten, og det resulterer i miljø- og trengselsutfordringer for samfunnet. Tenk samtidig at det kjører nesten 3 000 trailere over Svinesund hver dag. Det vil rett og slett være sterilt for kongstanker ikke å agere nå, særlig når vi vet at godstransporten skal øke med 50 pst. innen 2030.

Danmark bygger en moderne jernbane til Tyskland, og tiden fra København til Hamburg vil bli 2,5 time med tog om bare 7 år. 8-millionersbyen som kobler Oslo til Sverige og Danmark, kan gi reisetid fra Oslo til København på 2,5 time, og det med tog. Føl på det å kunne dra til Oslo S og ta toget i 2,5 timer, så være reklamen selv – «Det er deilig å være norsk i Danmark» – og så ta toget på kvelden hjem igjen, beruset på opplevelser eller noe annet. Tenk med dobbeltspor, hvor mange liv og hvor mye miljø og kroner samfunnet sparer på å flytte gods fra vei på bane. Tenk kongstanken, bare tenk.

Derfor lurer jeg: Har samferdselsministeren tenkt å realisere kongstanken som muligens også presidenten nå føler?


Les hele debatten